MiChat | Tính năng dịch vụ MiChat

Quản lý hỗ trợ livechat trên website

 • 1. Dashboard giám sát thống kê
 • 2. Agent tương tác xử lý chat
 • 3. Thiết lập khai báo hệ thống
 • 4. Tùy chỉnh cửa sổ chat
 • 5. Thiết lập khai báo hệ thống
 • 6. Báo cáo thống kê
1509289569_dashboard.PNG
1
2
3
1508738132_Webchat.PNG
1
2
3
4
5
6
1508750019_Setting-michat.PNG
1
1509290797_Setting-michat.PNG
1
2
3
4
5
1509291256_thietlap.PNG
1
2
1509291454_baocao.PNG
1

Quản lý fanpage

 • Xử lý tương tác comment, inbox
 • Thiết lập khai báo hệ thống
 • Báo cáo thống kê
1508738897_facebook.PNG
1
2
3
4
5
6
1509292274_thietlapfanpage.PNG
1
2
3
1509292578_fb-baocao-thongke-michat.PNG
1
2
3

Báo cáo thống kê

1500871169_seo.jpg

Thống kê

cuộc chat

Thống kê đầy đủ số lượng cuộc chat thông thường và số lượng cuộc chat bị bỏ lỡ, số lượng tin nhắn, thời gian hỗ trợ... Từ đó giúp bạn nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng tốt hơn nữa

  1501211317_logo (2).png

  Đánh giá

  cuộc chat

  Khách hàng có thể sử dụng biểu tượng Like hoặc Dislike để thể hiện sự đánh giá của mình đối với agent hỗ trợ. Nếu cảm thấy agent tư vấn thân thiện, nhiệt tình khách hàng có thể Like. Ngược lại, khách hàng có thể Dislike

   1501212983_1395826613845.png

   Thời gian

   sẵn sàng hỗ trợ

   Thống kê thời gian sẵn sàng hỗ trợ trong 1 khoảng thời gian nhất định ví dụ trong 1 ngày, 7 ngày, 30 ngày hoặc 1 khoảng thời gian tùy chọn

    1501213175_control-tag-cloud.png

    Nhãn

    cuộc chat

    Thống kê đầy đủ số lượng, nội dung, đánh giá... các cuộc chat theo các nhãn đã được gắn

     1500865879_content-writing.png

     Lưu trữ

     cuộc chat

     Lưu trữ toàn bộ nội dung cuộc chat và gửi tới 1 địa chỉ email nhất định để có thể dễ dàng tra cứu lại các thông tin cần thiết trong tương lai

      Yêu cầu Demo
      BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX