MiChat | Phí dịch vụ MiChat™

Phí dịch vụ MiChat™

Bảng phí dịch vụ gói MiChat™ Live chat

( Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT )

STARTUP
(Hỗ trợ các startup và cá nhân sử dụng)
Miễn phí
MiChat™ Livechat - A
 • 1 nhân viên
 • 5 cuộc chat đồng thời
 • 1 tháng lưu trữ lịch sử chat và báo cáo tổng hợp
STANDARD
(Lựa chọn tốt nhất cho các cửa hàng vừa và nhỏ)
99.000đ/Nhân viên/tháng
MiChat™ Livechat - B
 • Đăng ký không giới hạn nhân viên
 • 100 cuộc chat đồng thời
 • 6 tháng lưu trữ lịch sử chat và báo cáo tổng hợp
PROFESSIONAL
(Phù hợp cho các trung tâm CSKH)
199.000đ/Nhân viên/tháng
MiChat™ Livechat - C
 • Đăng ký không giới hạn nhân viên
 • Không giới hạn cuộc chat đồng thời
 • 12 tháng lưu trữ lịch sử chat và báo cáo tổng hợp
ENTERPRISE
(Quản trị tốt nhất quy trình dịch vụ khách hàng)
299.000đ/Nhân viên/tháng
MiChat™ Livechat - D
 • Đăng ký không giới hạn nhân viên
 • Không giới hạn cuộc chat đồng thời
 • Không giới hạn lưu trữ lịch sử chat và báo cáo tổng hợp

Chi tiết tính năng gói dịch vụ MiChat™ Live chat

MiChat™- A

MiChat™- B

MiChat™- C

MiChat™- D

PHÍ GÓI DỊCH VỤ
XỬ LÝ TƯƠNG TÁC CHAT
TÙY CHỈNH
QUẢN LÝ & THIẾT LẬP
BÁO CÁO THỐNG KÊ
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÍCH HỢP

Bảng phí dịch vụ gói MiChat™ Fanpage

( Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT )

STARTUP
(Giảm 10% khi mua 12 tháng)
25.000đ/Nhân viên/tháng
MiChat™ Fanpage - A
 • 1 Fanpage
STANDARD
(Giảm 10% khi mua 12 tháng)
30.000đ/Nhân viên/tháng
MiChat™ Fanpage - B
 • 3 Fanpage
PROFESSIONAL
(Giảm 10% khi mua 12 tháng)
40.000đ/Nhân viên/tháng
MiChat™ Fanpage - C
 • 5 Fanpage
ENTERPRISE
(Giảm 15% khi mua 12 tháng)
50.000đ//Nhân viên/tháng
MiChat™ Fanpage - D
 • 10 Fanpage
*Thêm 1 fanpage: 50.000/tháng

Chi tiết tính năng gói dịch vụ MiChat™ Fanpage

MiChat™ Fanpage - A

MiChat™ Fanpage - B

MiChat™ Fanpage - C

MiChat™ Fanpage - D

QUẢN LÝ FANPAGE
Số lượng Fanpage13510
Facebook
Zalo OAComing soonComing soonComing soonComing soon
XỬ LÝ TƯƠNG TÁC COMMENT, INBOX
THIẾT LẬP HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, LỊCH SỬ TƯƠNG TÁC
QUẢN LÝ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Phí dịch vụ gói MiChat™ Combo

(Quản lý Live chat và Fanpage)

STARTUP
(Giảm 10% khi mua 12 tháng)
50.000đ/Nhân viên/tháng
MiChat™ Combo - A
 • MiChat™ Livechat - A
 • MiChat™ Fanpage - A
STANDARD
(Giảm 10% khi mua 12 tháng)
180.000đ/Nhân viên/tháng
MiChat™ Combo - B
 • MiChat™ Livechat - B
 • MiChat™ Fanpage - B
PROFESSIONAL
(Giảm 10% khi mua 12 tháng)
240.000đ/Nhân viên/tháng
MiChat™ Combo - C
 • MiChat™ Livechat - B
 • MiChat™ Fanpage - B
ENTERPRISE
(Giảm 10% khi mua 12 tháng)
340.000đ/Nhân viên/tháng
MiChat™ Combo - D
 • MiChat™ Livechat - D
 • MiChat™ Fanpage - D
(*) Ghi chú: Giá trên áp dụng cho hóa đơn thanh toán 12 tháng/lần
Yêu cầu Demo
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX